Bạn có thích cookie không? Cookies Image Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

wonkidsclub20@gmail.com
0707717745
Follow:

11 Thời kỳ# Tiêu đề
1 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Giáng sinh - 1] SỰ VÂNG LỜI CỦA MA-RI VÀ GIÔ-SÉP
2 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Giáng sinh - 2] CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH NƠI CHUỒNG CHIÊN
3 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Giáng sinh - 3] CÁC NHÀ THÔNG THÁI ĐÔNG PHƯƠNG TÔN THỜ CHÚA GIÊ-XU
4 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Giáng sinh - 4] CHÚA GIÊ-XU ĐI LÊN ĐỀN THỜ CÙNG CHA MẸ
5 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 5] CHÚA GIÊ-XU CHỊU CÁM DỖ
6 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 6] CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI CÁC MÔN ĐỒ
7 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 7] CHÚA GIÊ-XU HÓA NƯỚC THÀNH RƯỢU NHO
8 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 8] CHÚA GIÊ-XU DỌN SẠCH ĐỀN THỜ
9 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 9] CHÚA GIÊ-XU KHIẾN BIỂN YÊN LẶNG
10 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 10] CHÚA GIÊ-XU CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BẠI
11 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 11] CHÚA GIÊ-XU HÓA BÁNH CHO 5000 NGƯỜI ĂN
12 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 12] CHÚA GIÊ-XU CHÚC PHƯỚC CHO CÁC EM NHỎ
13 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 13] CHÚA GIÊ-XU GỌI LA-XA-RƠ SỐNG LẠI
14 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 14] CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI XA-CHÊ
15 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 15] HÃY SỐNG NHƯ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
16 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 16] XÂY NHÀ TRÊN CÁT VÀ XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ
17 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 17] LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ TẤM LÒNG KẾT QUẢ
18 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 18] NGƯỜI SA-MA-RI GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỊ NẠN
19 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 19] CÂU CHUYỆN VỀ MƯỜI NGƯỜI NỮ ĐỒNG TRINH
20 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 20] ẨN DỤ VỀ CHIÊN VÀ DÊ