Bạn có thích cookie không? Cookies Image Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

wonkidsclub20@gmail.com
0707717745
Follow:

11 Thời kỳ# Tiêu đề
1 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 1] ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI ÁP-RA-HAM
2 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 2] ÁP-RA-HAM TỔ PHỤ ĐỨC TIN
3 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 3] CHÚA BAN PHƯỚC CHO Y-SÁC HIỀN HÒA
4 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 4] GIA-CỐP LỪA DỐI CHA VÀ ANH
5 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 5] Ê-SAU VÀ GIA-CỐP LÀM HÒA
6 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 6] GIẤC MƠ CỦA GIÔ-SÉP
7 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 7] ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG GIÔ-SÉP