Bạn có thích cookie không? Cookies Image Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Loading...
wonkidsclub20@gmail.com
0707717745
Follow:

11 Thời kỳ

11 Thời kỳ bao gồm các thời kỳ cựu ước và tân ước, nơi đây sẽ giúp cho các em và các thầy cô được học các câu chuyện về kinh thánh từ cựu ước đến tân ước, củng cố lời chúa cho các em


# Tiêu đề
1 [Thời kỳ Sáng Thế - 1] CẢM TẠ CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN THẾ GIỚI NÀY
2 [Thời kỳ Sáng Thế - 2] A-ĐAM VÀ Ê-VA LÀM TRÁI MẠNG LỆNH CỦA CHÚA
3 [Thời kỳ Sáng Thế - 3] NÔ-Ê VÂNG LỜI
4 [Thời kỳ Sáng Thế - 4] THÁP BA-BÊN DỞ DANG
5 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 1] ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI ÁP-RA-HAM
6 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 2] ÁP-RA-HAM TỔ PHỤ ĐỨC TIN
7 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 3] CHÚA BAN PHƯỚC CHO Y-SÁC HIỀN HÒA
8 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 4] GIA-CỐP LỪA DỐI CHA VÀ ANH
9 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 5] Ê-SAU VÀ GIA-CỐP LÀM HÒA
10 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 6] GIẤC MƠ CỦA GIÔ-SÉP
11 [Thời kỳ Tộc Trưởng - 7] ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG GIÔ-SÉP
12 [Thời kỳ Xuất Ai Cập - 1] ĐỨC CHÚA TRỜI GIẢI CỨU MÔI-SE
13 [Thời kỳ Xuất Ai Cập - 2] ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI MÔI-SE
14 [Thời kỳ Xuất Ai Cập - 3] VUA PHA-RA-ÔN VÀ 10 TAI VẠ
15 [Thời kỳ Xuất Ai Cập - 4] ĐỪNG SỢ HÃI TRƯỚC BIỂN ĐỎ
16 [Thời kỳ Xuất Ai Cập - 5] ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO MA-NA VÀ CHIM CÚT
17 [Thời kỳ Xuất Ai Cập - 6] DÂN SỰ HỨA GIỮ 10 ĐIỀU RĂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
18 [Thời kỳ Về Đất Hứa - 1] 12 THÁM TỬ
19 [Thời kỳ Về Đất Hứa - 2] CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-CÔ BẰNG SỰ VÂNG PHỤC
20 [Thời kỳ Về Đất Hứa - 3] CA-LÉP TRUNG THÀNH CÁCH HẾT LÒNG