Bạn có thích cookie không? Cookies Image Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Loading...
wonkidsclub20@gmail.com
0707717745
Follow:

11 Thời kỳ# Tiêu đề
1 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 15] HÃY SỐNG NHƯ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
2 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 16] XÂY NHÀ TRÊN CÁT VÀ XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ
3 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 17] LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ TẤM LÒNG KẾT QUẢ
4 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 18] NGƯỜI SA-MA-RI GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỊ NẠN
5 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 19] CÂU CHUYỆN VỀ MƯỜI NGƯỜI NỮ ĐỒNG TRINH
6 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 20] ẨN DỤ VỀ CHIÊN VÀ DÊ
7 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 21] CHÚA GIÊ-XU DẠY LỜI CẦU NGUYỆN
8 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 22] NGƯỜI ĐÀN BÀ GÓA NGHÈO DÂNG HIẾN
9 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 23] ẨN DỤ VỀ NGƯỜI ĐẦY TỚ KHÔNG THA THỨ