Bạn có thích cookie không? Cookies Image Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Loading...
wonkidsclub20@gmail.com
0707717745
Follow:

11 Thời kỳ# Tiêu đề
1 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 1] ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG XUỐNG PHÒNG CAO
2 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 2] PHI-E-RƠ VÀ GIĂNG CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI BẠI
3 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 3] CHẤP SỰ Ê-TIÊN TỬ ĐẠO
4 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 4] CUỘC TRUYỀN GIÁO CỦA PHI-LÍP
5 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 5] SAU-LƠ GẶP CHÚA GIÊ-XU TẠI THÀNH ĐA-MÁCH
6 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 6] PHI-E-RƠ GẶP GỠ ĐỘI TRƯỞNG CỌT-NÂY
7 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 7] LY-ĐI TẬN HIẾN VÌ PHÚC ÂM
8 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 8] PHI-LÊ-MÔN THA THỨ CHO Ô-NÊ-SIM