Bạn có thích cookie không? Cookies Image Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Loading...
wonkidsclub20@gmail.com
0707717745
Follow:

11 Thời kỳ

11 Thời kỳ bao gồm các thời kỳ cựu ước và tân ước, nơi đây sẽ giúp cho các em và các thầy cô được học các câu chuyện về kinh thánh từ cựu ước đến tân ước, củng cố lời chúa cho các em


# Tiêu đề
1 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 1] ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG XUỐNG PHÒNG CAO
2 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 2] PHI-E-RƠ VÀ GIĂNG CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI BẠI
3 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 3] CHẤP SỰ Ê-TIÊN TỬ ĐẠO
4 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 4] CUỘC TRUYỀN GIÁO CỦA PHI-LÍP
5 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 5] SAU-LƠ GẶP CHÚA GIÊ-XU TẠI THÀNH ĐA-MÁCH
6 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 6] PHI-E-RƠ GẶP GỠ ĐỘI TRƯỞNG CỌT-NÂY
7 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 7] LY-ĐI TẬN HIẾN VÌ PHÚC ÂM
8 [Thời kỳ Các Sứ Đồ - 8] PHI-LÊ-MÔN THA THỨ CHO Ô-NÊ-SIM
9 [Thời kỳ Hội Thánh - 1] HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CHIA SẺ TÌNH YÊU
10 [Thời kỳ Hội thánh - 2] HỘI THÁNH AN-TI-ỐT ĐƯỢC KHEN NGỢI
11 [Thời kỳ Hội Thánh - 3] HỘI THÁNH CÔ-RINH-TÔ CÃI VÃ
12 [Thời kỳ Hội Thánh - 4] HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO CỦA PHAO-LÔ
13 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Giáng sinh - 1] SỰ VÂNG LỜI CỦA MA-RI VÀ GIÔ-SÉP
14 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Giáng sinh - 2] CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH NƠI CHUỒNG CHIÊN
15 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Giáng sinh - 3] CÁC NHÀ THÔNG THÁI ĐÔNG PHƯƠNG TÔN THỜ CHÚA GIÊ-XU
16 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Giáng sinh - 4] CHÚA GIÊ-XU ĐI LÊN ĐỀN THỜ CÙNG CHA MẸ
17 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 5] CHÚA GIÊ-XU CHỊU CÁM DỖ
18 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 6] CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI CÁC MÔN ĐỒ
19 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 7] CHÚA GIÊ-XU HÓA NƯỚC THÀNH RƯỢU NHO
20 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 8] CHÚA GIÊ-XU DỌN SẠCH ĐỀN THỜ