Bạn có thích cookie không? Cookies Image Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Loading...
wonkidsclub20@gmail.com
0707717745
Follow:

11 Thời kỳ

11 Thời kỳ bao gồm các thời kỳ cựu ước và tân ước, nơi đây sẽ giúp cho các em và các thầy cô được học các câu chuyện về kinh thánh từ cựu ước đến tân ước, củng cố lời chúa cho các em


# Tiêu đề
1 [Thời kỳ Các Tiên Tri - 1] TIÊN TRI Ê-LI VÀ CÁC TIÊN TRI GIẢ
2 [Thời kỳ Các Tiên Tri - 2] ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU CẢ THẾ GIAN: GIÔ-NA
3 [Thời kỳ Các Tiên Tri - 3] Ê-XƠ-TÊ CHỈ NƯƠNG CẬY NƠI ĐỨC CHÚA TRỜI
4 [Thời kỳ Các Tiên Tri - 4] ĐA-NI-ÊN GIỮ VỮNG ĐỨC TIN
5 [Thời kỳ Các Tiên Tri - 5] NÊ-HÊ-MI TÁI XÂY DỰNG TƯỜNG THÀNH