Bạn có thích cookie không? Cookies Image Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Loading...
wonkidsclub20@gmail.com
0707717745
Follow:

11 Thời kỳ

11 Thời kỳ bao gồm các thời kỳ cựu ước và tân ước, nơi đây sẽ giúp cho các em và các thầy cô được học các câu chuyện về kinh thánh từ cựu ước đến tân ước, củng cố lời chúa cho các em


# Tiêu đề
1 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Giáng sinh - 1] SỰ VÂNG LỜI CỦA MA-RI VÀ GIÔ-SÉP
2 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Giáng sinh - 2] CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH NƠI CHUỒNG CHIÊN
3 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Giáng sinh - 3] CÁC NHÀ THÔNG THÁI ĐÔNG PHƯƠNG TÔN THỜ CHÚA GIÊ-XU
4 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Giáng sinh - 4] CHÚA GIÊ-XU ĐI LÊN ĐỀN THỜ CÙNG CHA MẸ
5 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 5] CHÚA GIÊ-XU CHỊU CÁM DỖ
6 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 6] CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI CÁC MÔN ĐỒ
7 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 7] CHÚA GIÊ-XU HÓA NƯỚC THÀNH RƯỢU NHO
8 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 8] CHÚA GIÊ-XU DỌN SẠCH ĐỀN THỜ
9 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 9] CHÚA GIÊ-XU KHIẾN BIỂN YÊN LẶNG
10 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 10] CHÚA GIÊ-XU CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BẠI
11 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 11] CHÚA GIÊ-XU HÓA BÁNH CHO 5000 NGƯỜI ĂN
12 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 12] CHÚA GIÊ-XU CHÚC PHƯỚC CHO CÁC EM NHỎ
13 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 13] CHÚA GIÊ-XU GỌI LA-XA-RƠ SỐNG LẠI
14 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 14] CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI XA-CHÊ
15 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 15] HÃY SỐNG NHƯ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
16 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 16] XÂY NHÀ TRÊN CÁT VÀ XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ
17 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 17] LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ TẤM LÒNG KẾT QUẢ
18 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 18] NGƯỜI SA-MA-RI GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỊ NẠN
19 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 19] CÂU CHUYỆN VỀ MƯỜI NGƯỜI NỮ ĐỒNG TRINH
20 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Sự dạy dỗ - 20] ẨN DỤ VỀ CHIÊN VÀ DÊ