Bạn có thích cookie không? Cookies Image Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Loading...
wonkidsclub20@gmail.com
0707717745
Follow:

11 Thời kỳ# Tiêu đề
1 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Thương khó và Phục sinh - 24] CHÚA GIÊ-XU VÀO THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM
2 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Thương khó và Phục sinh - 25] NGƯỜI NỮ XỨC DẦU THƠM CHO CHÚA GIÊ-XU
3 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Thương khó và Phục sinh - 26] BỮA ĂN CUỐI CÙNG CỦA CHÚA GIÊ-XU CÙNG CÁC MÔN ĐỒ
4 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Thương khó và Phục sinh - 27] CHÚA GIÊ-XU BỊ BẮT VÀ BỊ TREO LÊN THẬP TỰ
5 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Thương khó và Phục sinh - 28] THÔ-MA VÀ CÁC MÔN ĐỒ GẶP CHÚA GIÊ-XU
6 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Thương khó và Phục sinh - 29] PHI-E-RƠ GẶP CHÚA GIÊ-XU VÀ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI
7 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Thương khó và Phục sinh - 30] ĐỨC CHÚA GIÊ-XU THĂNG THIÊN