wonkidsclub20@gmail.com
0707717745
Follow:

Wonkidsclub là

Một chương trình dạy kinh thánh truyền thông dành cho thiếu nhi, kể nhiều câu chuyện kinh thánh theo từng thời kỳ, và giúp các em học kinh thánh một cách thú vị bằng nhiều hoạt động khác nhau

Đọc thêm

11 Thời kỳ


 • Thời Kỳ Sáng Thế
  4 Bài viết
  Xem thêm
 • Thời Kỳ Tộc Trưởng
  7 Bài viết
  Xem thêm
 • Thời Kỳ Xuất Ai Cập
  6 Bài viết
  Xem thêm
 • Thời Kỳ Về Đất Hứa
  4 Bài viết
  Xem thêm
 • Thời Kỳ Các Quan Xét
  4 Bài viết
  Xem thêm
 • Thời Kỳ Các Vua
  4 Bài viết
  Xem thêm
 • Thời Kỳ Thông Sáng
  3 Bài viết
  Xem thêm
 • Thời Kỳ Các Tiên Tri
  5 Bài viết
  Xem thêm
 • Thời Kỳ Chúa Giê Xu
  30 Bài viết
  Xem thêm
 • Thời Kỳ Các Sứ Đồ
  8 Bài viết
  Xem thêm
 • Thời Kỳ Hội Thánh
  4 Bài viết
  Xem thêm
Nội dung truyền thông
Xem tất cả
Bài hát Wonkids

bài hát chứa đựng chủ đề và những bài múa sôi động.

Xem chi tiết
Câu chuyện Wonkids

những câu chuyện sôi động về các nhân vật trong Kinh Thánh.

Xem chi tiết
Hoạt động Wonkids

Giúp các em ứng dụng bài học bằng những phương pháp đa dạng.

Xem chi tiết
Câu gôc Wonkids

Giúp các em học thuộc câu gốc chủ đề một cách thú vị và dễ dàng.

Xem chi tiết

Video giới thiệu