Bạn có thích cookie không? Cookies Image Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Loading...
wonkidsclub20@gmail.com
0707717745
Follow:

Khái quát

Wonkids Club là một chương trình dạy Kinh Thánh truyền thông dành cho thiếu nhi, kể nhiều câu chuyện Kinh Thánh theo từng thời kì và giúp các em học kinh thánh một cách thú vị bằng nhiều hoạt động khác nhau như : kể chuyện kinh thánh, múa ngợi khen, hoạt động, học thuộc lòng câu gốc một cách thú vị.
Wonkids Club là chương trình dạy Kinh Thánh dành cho thiếu nhi phù hợp với thời đại công nghệ thông tin, bên cạnh đó cũng giúp phụ huynh và giáo viên trường Chúa nhật dễ dàng hơn trong việc dạy Kinh Thánh cho trẻ theo từng tuần. Chúng tôi cũng dự định sẽ mở rộng mạng lưới giảng dạy theo đơn vị khu vực, hệ phái và quốc gia.


Wonkids Club

Wonkids Club là một chương trình dạy Kinh Thánh truyền thông dành cho thiếu nhi, kể nhiều câu chuyện Kinh Thánh theo từng thời kì và giúp các em học kinh thánh một cách thú vị bằng nhiều hoạt động khác nhau như : kể chuyện kinh thánh, múa ngợi khen, hoạt động, học thuộc lòng câu gốc một cách thú vị.
Wonkids Club là chương trình dạy Kinh Thánh dành cho thiếu nhi phù hợp với thời đại công nghệ thông tin, bên cạnh đó cũng giúp phụ huynh và giáo viên trường Chúa nhật dễ dàng hơn trong việc dạy Kinh Thánh cho trẻ theo từng tuần. Chúng tôi cũng dự định sẽ mở rộng mạng lưới giảng dạy theo đơn vị khu vực, hệ phái và quốc gia.

Lịch sử

Thành lập nhóm Wonkids Club (gồm 6 giáo sĩ Hàn Quốc tại Việt Nam tham dự)
Chuẩn bị bản kế hoạch của Wonkids Club và bắt đầu chế tác nội dung phần Cựu ước

4/2019: Chuẩn bị bản kế hoạch trang web của Wonkids Club

9/2019: Xây dựng trang web của Wonkids Club

6/2020: Tổ chức Hội thảo Wonkids Club lần 1 cho giáo viên (khu vực thành phố Hồ Chí Minh)

1/2021: Bắt đầu chế tác nội dung phần Tân Ước

4/2021: Tổ chức Hội thảo Wonkids Club lần 2 cho giáo viên (khu vực thành phố Hồ Chí Minh)
8 và 11/2021: Tổ chức Hội thảo Wonkids Club lần 3 và 4 cho giáo viên (online)

6-9/2022: Tổ chức lớp học Kinh Thánh Hè online
12/2022: Tổ chức Hội thảo Wonkids Club lần 5 cho giáo viên (khu vực thành phố Hồ Chí Minh)