Bạn có thích cookie không? Cookies Image Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Loading...
wonkidsclub20@gmail.com
0707717745
Follow:

11 Thời kỳ# Tiêu đề
1 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 5] CHÚA GIÊ-XU CHỊU CÁM DỖ
2 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 6] CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI CÁC MÔN ĐỒ
3 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 7] CHÚA GIÊ-XU HÓA NƯỚC THÀNH RƯỢU NHO
4 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 8] CHÚA GIÊ-XU DỌN SẠCH ĐỀN THỜ
5 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 9] CHÚA GIÊ-XU KHIẾN BIỂN YÊN LẶNG
6 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 10] CHÚA GIÊ-XU CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI BẠI
7 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 11] CHÚA GIÊ-XU HÓA BÁNH CHO 5000 NGƯỜI ĂN
8 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 12] CHÚA GIÊ-XU CHÚC PHƯỚC CHO CÁC EM NHỎ
9 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 13] CHÚA GIÊ-XU GỌI LA-XA-RƠ SỐNG LẠI
10 [Thời kỳ Chúa Giê-xu - Chức vụ - 14] CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI XA-CHÊ