Sân chơi với những câu chuyện Kinh Thánh thú vị

Sân chơi với những câu chuyện Kinh Thánh thú vị

Sân chơi với những câu chuyện Kinh Thánh thú vị

Wonkids Club là

một chương trình dạy Kinh Thánh dành cho nhóm thiếu nhi bằng nội dung truyền thông(media contents).

Đọc thêm

Wonkids Club

Hướng dẫn điều hành
11 thời kỳ
Nội dung truyền thông

Nôi dụng truyền thông

Bài hát Wonkids

bài hát chứa đựng chủ đề và những bài múa sôi động
( video, bản nhạc , âm nhạc, PPT lời bài hát)

Hoạt động Wonkids

Giúp các em ứng dụng bài học bằng những phương pháp đa dạng
( game, làm thủ công, tò màu…)

Câu chuyện Wonkids

những câu chuyện sôi động về các nhân vật trong Kính Thành
( kịch rối, hoạt hình, bảng nhỉ, kịch bóng, PPT…)

Câu gốc Wonkids

Giúp các em học thuộc câu gốc chủ đề một cách thú vị và dễ dàng.
(chant, củ điệu tay, PPT...)

Nội dung thông báo

Hỏi đáp